Spillmonopolet og Norsk Tippings hykleri!

Norsk Tippings hovedkvarter på Hamar. Foto: Wikipedia.

Som de fleste sikkert vet så har Norge i dag et spillmonopol hvor Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er alene om å ha tillatelse til å tilby pengespill i Norge, hvis en da ser bort fra enkelte lotterier og noen bingohaller. Det er Lotteri og Stiftelsestilsynet som sitter øverst på tronen på det norske spillmarkedet, og avgjør hvem som får og hvem som ikke får tilby pengespill i Norge. Hensikten med dette monopolet skal visstnok være å beskytte de som er spilleavhengige, eller som er i risikogruppen for å bli det. Også Norsk Tipping blir kontrollert av Lotteri og Stiftelsestilsynet for å se til at de følger «gjeldende spilleregler». Men hva er egentlig gjeldende spilleregler, og hjelper det å ha et spillmonopol for å beskytte de svakere skjeler i samfunnet? Jeg har i det siste sett nærmere på Norsk Tipping og deres forhold til Lotteri og Stiftelsestilsynet, samt hvordan «gjeldende spilleregler» blir skrevet etter hva jeg mener er Norsk Tippings desperate behov for å opprettholde det hykleriske spillmonopolet. Jeg har også sett litt nærmere på deres markedsføring, spilltilbud, tilbakebetaling til spillere og om informasjonen på både Lotteri og Stiftelsestilsynets og Norsk Tippings nettsider stemmer overens med virkeligheten.

Norsk Tippings reklamer

I Norge er det ulovlig å reklamere for pengespill hvis du ikke har tillatelse fra Lotteri og Stiftelsestilsynet. Dette har Norsk Tipping, så de kan reklamere så mye de vil i norsk media. I beste sendetid kan våre barn og unge se en uendelig mengde med reklamer for NTs pengespill. Men da er det jo bra at de er underlagt strenge regler for markedsføring slik at de ikke kan rette seg direkte mot barn, eller...?

Nedenunder følger 2 av Norsk Tipping reklamer, hvor de benytter seg av barn til å reklamere for sin virksomhet:

(artikkelen fortsetter under videoen)

Det var med vantro jeg første gang så disse videoene, for etter regelverket skal ikke reklame for pengespill rettes mot personer under 18 år. I lottstifts retningslinjer for markedsføring finner man følgende regel: 2.3 Spilloperatørene må ikke rette markedsføringen mot personer under 18 år. Jeg sendte derfor en epost til Norsk Tipping og ba dem gjøre rede for hvorfor de bruker barn i sine reklamer. Jeg fikk følgende svar:

1: Vi retter ikke noe reklame mot barn. Med andre ord: Det er IKKE barn som er målgruppen for reklamen du har sett. Reklamen retter seg mot voksne.

2: Vi bruker ikke barn i salgsfremmende reklame for enkelt-produkter.

Der vi kan bruke barn, er i sammenhenger som har til hensikt å fortelle hva Norsk Tippings overskudd går til. I stor grad brukes Norsk Tippings overskudd til anlegg og aktiviteter for barn. Det er det viktig for oss at både du og andre vet om. Det faktum at vårt overskudd brukes til å legge til rette for at barn kan utfolde seg på mange arenaer over hele landet, for eksempel innenfor idrett og kultur, er noe vi er stolte av. Den beste måten å fortelle om det på er nettopp å vise nettopp barn i aktivitet.

Men jeg understreker igjen – det er grunnleggende at reklamen ikke retter seg mot barn, selv om barn figurerer i reklamene.

I tillegg til det ordinære lovverket, er Norsk Tipping underlagt en egen retningslinje for markedsføring av pengespill. Den slår fast at vi ikke skal rette markedsføring mot barn, og at vi ikke skal bruke barn i markedsføringen. Unntaket fra det siste punktet er nettopp det jeg beskrev ovenfor – når kommunikasjonen handler om å vise fram hva overskuddet går til. Dette er formulert slik i retningslinjen:

Informasjon, aktivitet eller bekjentgjørelse for å synliggjøre hva overskuddet fra spillvirksomheten går til, er ikke omfattet av retningslinjene.

Dette er årsaken til at du fra tid til annen se at barn medvirker i reklame som handler om overskuddet vårt.

Så, Norsk Tipping sier at reklamen ikke er rettet mot barn, men den blir likevel sendt i beste sendetid, når barn sitter benket foran tv-skjermen. Og det er en ting som slår meg, nemlig at barn skjønner denne reklamen veldig godt. Og Norsk Tipping har faktisk klart å sette inn logoen sin i slutten av reklamen, en logo som er lett å kjenne igjen, selv for barn. Mange vil nok si at en liten logo ikke er så ille — hvilken skade kan vel den gjøre?

Det er bevist at en god logo er et av de sterkeste virkemidlene for suksessfull markedsføring. Mange selskaper bruker millioner på bare en enkelt logo, og de beste logoene gjør at man rett og slett får firmaets navn på «hjernen». Her og her er to gode artikler som beskriver dette!

En god logo og et kjent merkenavn som blir gjengitt mange nok ganger i løpet av et barns oppvekst, vil følge dette barnet resten av livet. Så Norsk Tippings reklame er absolutt ikke ufarlig for barn. Først får de gode følelser av å se andre barn i aktivitet til tonene av We are the Champions, etterfulgt av Norsk Tippings velkjente logo. Dette vil på sikt gi barn gode følelser når de ser Norsk Tippings logo også andre steder, som på diverse pengespill.

Men Lottstift og Norsk Tipping har visstnok sitt på det rene, for i retningslinjene står det følgende: Informasjon, aktivitet eller bekjentgjørelse for å synliggjøre hva overskuddet fra spillvirksomheten går til, er ikke omfattet av retningslinjene

Dette er også regelen som NT støtter seg på i sitt svar til oss. Og det er jo ganske beleilig at de har en slik regel, slik at de kan lage informative reklamefilmer (som for all del ikke er rettet mot barn) som viser hva overskuddet går til. Og selvfølgelig må de jo få sette sin logo i enden av filmen, slik at alle (inkludert barn) vet hva det dreier seg om.

La oss nå også tenke litt på andre bettingselskapers reklamer. For det er ikke bare Norsk Tippings reklamer som driver over tv-skjermen i beste sendetid. Flere store aktører kjøper reklame fra norske tv-selskaper, som igjen løser problemene rundt lovligheten ved å sende fra utlandet. Dette til store protester fra både NT og Lottstift. Men det slår meg at en reklame som forteller om ROI, bonuser, odds og RTP ikke blir forstått av små barn. De har ingen forutsetning for å forstå disse begrepene med mindre de allerede spiller. Så Norsk Tipping er nå det eneste selskapet som benytter reklamer som er skadelig for barn og unge.

Monopol på å hjelpe

Norsk Tipping ønsker å ha enerett på å gi penger til norske lag og foreninger

Det er ikke bare pengespill det skal være monopol på i Norge. For skal en tro Norsk Tippings Tonje Sagstuen er det også monopol på å gi penger til norske idrettslag og foreninger. For selv om Norsk Tipping vil ha det norske folk til å tro at de er det eneste bettingselskapet som gir penger tilbake til idrett og gode formål, så er det faktisk flere aktører som forsøker akkurat det samme. Men Norsk Tipping, Lottstift og diverse forbund kjemper mot dette med nebb og klør, selv om slike midler kommer meget godt med for veldig mange små idrettslag med dårlig økonomi.

I Mai i år startet det internasjonale spillselskapet Cherry opp Stiftelsen Folkeandelen. Målet til denne stiftelsen er å gi deler av overskuddet fra gambling til gode formål i Norge. Bare 4 uker etter oppstarten hadde over 700 lag og foreninger meldt seg på i håp om å motta sårt tiltrengte midler. Men så fikk lotteritilsynet opp øynene for organisasjonen. Resultatet av dette ble et massivt press som gjorde at stiftelsen nå har valg å legge ned sin virksomhet i Norge. De fortsetter heldigvis å drive sin virksomhet fra Malta. Men lottstift hadde mer på lager. De forsøker nå å presse lag og foreninger til ikke å ta i mot midler fra stiftelsen, som de hevder er ulovlig. At flere lag er avhengig av støtte hjelper lite, Norsk Tipping og lotteritilsynet tenker på sin egen pengebinge, så om noen lag og foreninger må gå dukken grunnet at de ikke kan ta i mot velmente midler fra utenlandske selskaper bryr dem nok lite. Les hele saken her: Full-krig-i-spillbransjen-Lotteritilsynet-advarer-norske-idrettslag-mot-a-bryte-loven

Også profilerte idrettstjerner har kommet i hardt vær, og til tider blitt direkte mobbet grunnet sin tilknytning til andre spillselskaper. Blant annet kom John Arne Riise i søkelyset til spillmonopolet da han for en tid tilbake kom hjem til Norge for å spille for Ålesund. Riise var da ambassadør for spillselskapet Betsson, noe som ikke falt i god jord. Norsk Tippings Tonje Sagstuen uttalte at dette ville være avtalebrudd med Norsk Tipping som generalsponsor og at Riise derfor ikke kunne spille for Ålesund. Les saken her. I tillegg til Sagstuens angrep ble Riise også forsøkt fjernet fra Holmenkollen av representanter fra skiforbundet da han var der som privatperson, også dette grunnet hans forhold til Betsson. Her kan du lese om den saken.

Norsk fotball er i trøbbel for tiden. Etter Rosenborgs exit i Europa er det nå ingen lag som representerer Norge på de store arenaer i år, og landslaget er en historie for seg selv. Hovedgrunnen til dette er at norske lag, selv de største, har mikroskopiske budsjetter sammenlignet med internasjonal fotball. I utlandet drar selv små lag i land store og verdifulle sponsoravtaler med diverse bettingselskaper, penger som kommer godt med når man skal utvikle nye talenter. Men i Norge er det ulovlig å inngå avtaler med disse selskapene, og som et resultat av dette mister idretten enorme summer. Om trenden fortsetter kan det etterhvert bli langt mellom hver gang vi ser et norsk lag på den europeiske arena, og det er rett og slett bare trist.

Monopol på ansvarlighet

Dagens online casinoer er i følge Norsk Tipping og Lottstift å regne som kriminelle organisasjoner som lokker uskyldige nordmenn ut i uføre. På Lottstifts sider kan du lese at halvparten av de som spilte på nett i 2015 er risikospillere eller problemspillere. (Les nederst på denne siden) Utenlandske aktører driver i følge Lottstift med uregulert ulovlig reklame fylt med bonustilbud og informasjon om store gevinstmuligheter, noe som igjen visstnok skal føre til økte sjanser for at den jevne nordmann skal havne i uføret. Fra høsten av vil Norsk Tipping også innføre en øvre tapsgrense, noe de virker å være veldig stolte over, siden de er først i verden med dette. Denne tapsgrensen er forøvrig på 20,000 kroner i måneden.

Lottstifts påstand om at halvparten av alle som spilte på nett i 2015 har problemer med spilling hører ikke hjemme noe sted. Man estimerer at det er omlag 500,000 nordmenn som spiller på nett, så dette må bety at Lottstift mener det finnes 250,000 problemspillere i vårt lille land. Lottstift skriver i samme påstand at det er omlag 122,000 problemspillere i Norge, så allerede her kan man plukke statistikken deres fra hverandre. På Norsk Tippings sider kan man lese noe helt annet, nemlig at det er omlag 20,000 av deres 2 millioner brukere som har spilleproblemer, altså 1% av de som spiller. (Øverst på denne siden) Tallene som blir listet opp på Norsk Tippings og Lottstifts nettsider stemmer overhodet ikke overens med hverandre, noe som får det hele til å virke oppdiktet. Dette virker å være tall som er ført opp ved hjelp av ren fantasi, ene og alene for å skape et inntrykk av at det å spille hos andre aktører enn Norsk Tipping nesten utelukkende fører til problemer, noe som heller ikke stemmer. Heldigvis har Lottstift her vært så ivrige etter å overdrive sine tall at de har glemt å samkjøre dem med Norsk Tippings tall.

Her er en avisartikkel som forteller at det er 22,000 spilleavhengige i Norge. Denne forteller også at det er en nedgang i antall problemspillere i Norge. Denne nedgangen har kommet etter at utenlandske casinoer begynte å tilby sine tjenester til nordmenn. Dette stemmer heller ikke overens med Lottstifts fantasitall.

Reklame fra utenlandske aktører er som kjent noe Norsk Tipping og Lottstift reagerer sterkt på. Lokketilbud som bonuser og informasjon om store jackpotter lurer, ifølge dem, mang en stakkars nordmann til å spille bort både hus og hjem. Men det er ikke bare utenlandske selskaper som fører aggressiv reklame rettet mot norske forbrukere. Med tanke på denne artikkelen opprettet jeg konto hos Norsk Tipping for å sammenligne dem med de selskapene jeg er kunde hos fra før. Og det jeg opplevde overrasker meg stort. For når jeg sjekker min epost er det Norsk Tipping som sender ut de mest aggressive reklamene, og de sender ut mye. Norsk Tipping sender i antall eposter ut 3 ganger så mye reklame som verstingen av konkurrentene, og epostene deres inneholder 6 ganger så mye informasjon og lokkemat. Det hagler inn informasjon om spill jeg bør vurdere å spille på, premier jeg kan vinne og informasjon om storvinnere.

Norsk tipping sender ut utrolig mye reklame via epost.

Så langt i september har følgende informasjon blitt sendt meg:

 • Den 2. september får jeg vite at jeg kan vinne 333 millioner i Eurojackpot, jeg kan spille på Norge-Tyskland, jeg kan bli lottomillionær uten å ha noen rette, jeg kan spille på spilleautomater og Arne Scheie deler sine beste tippetips med meg.
 • Den 6. september kan jeg spille på Sverige — Nederland, jeg kan ha vunnet en reise jorden rundt, jeg kan vinne en DAB radio, en dyktig spiller har vunnet stort med 12 rette i tipping, og en oslomann har vunnet stort på en spilleautomat.
 • Den 9. September kan Norsk Tipping fortelle meg at jeg har sjansen til å vinne 409 millioner kroner i Eurojackpot. Jeg kan spille på United VS City, og jeg kan atter en gang vinne millioner i Lotto uten å ha 7 rette.
 • 13. September kan jeg atter en gang bli millionær uten å ha 7 rette, jeg kan vinne jackpot på både pausetipping og fulltid, og en heldig spiller har vunnet 621,000 kr på en spilleautomat.
 • 20. September kan jeg ved å kjøpe flaxlodd vinne 20,000 kroner i måneden i 20 år, det er dobbel jackpot på midtukekupongen, det er 17 millioner på spill i vikinglotto, og en mann har vunnet 1 million kroner i nabolaget.
 • 23. September får jeg vite at jeg har sjansen til å bli hele 592 millioner kroner rikere om jeg spiller Eurojackpot, jeg kan spille på Arsenal-Chelsea, en spiller vant 104,000 på en spilleautomat, joker jackpotten er i ferd med å vokse seg stor og Arne Scheie deler igjen sine tippetips med meg.

Samtidig fikk jeg følgende tilbud fra den mest aktive konkurrenten:

 • €10 gratis på første innskudd
 • 100% bonus opp til €200

Kun to små tilbud kom inn på min epost fra den mest aktive av NTs konkurrenter. Og om en skal tenke realistisk på dette - hvilke reklamer er det som mest sannsynlig vil få en med spilleproblemer til å spille? Er det den som lover en liten bonus ved innskudd, eller den som lover deg sjansen til å vinne hundrevis av millioner, økonomisk uavhengighet i 20 år og tippetips fra Norges kanskje mest erfarne og anerkjente sportskommentator?

Som nevnt ovenfor vil Norsk Tipping nå innføre en tapsgrense på 20,000 kroner i måneden, samt at spillerne er nødt til å sette en egendefinert grense før de kan spille. Norsk Tipping er meget stolte over denne tapsgrensen, og passer på å nevne at de er de første i verden med dette. Det de ikke nevner er at andre casinoer har operert med egendefinerte tapsgrenser i en årrekke, lenge før Norsk Tipping engang tenkte tanken på at dette måtte være et effektivt verktøy for å forebygge problemspilling. Og det er mer. For bare få år siden fantes det ingen aldersgrense på Norsk Tippings spill. Jeg husker godt at jeg som barn kunne spille deres spill så mye jeg bare ønsket, og man kunne lese gladnyheter i avisen om barn som hadde vunnet flere hundre tusen på skrapelodd. Norsk Tipping var faktisk det siste casinoet i verden (!) som innførte 18-års grense på sine spill. Norsk Tipping er også det selskapet som har skapt flest spilleavhengige i Norge gjennom tidene. Så det Norsk Tipping egentlig er stolte av her, er at de endelig er i ferd med å komme etter alle andre aktører når det kommer til ansvarlighet.

Men Norsk Tipping har enda langt igjen før de kan måle seg med eliten, for de er enda ikke klare til å innrømme det viktigste: Nemlig at deres spill og casinovirksomhet er minst like avhengighetsskapende som andre aktørers spill og virksomhet!

Men ansvarlighet er likevel ett av de fremste argumentene Norsk Tipping og Lottstift har for å bevare spillmonopolet i Norge. Ser man på deres hetskampanjer mot andre spillselskaper skulle man nesten tro at Norsk Tipping har monopol også på dette området. Men slik er det ikke. De aller fleste spillselskaper som opererer aktivt mot norske spillere er meget seriøse når det kommer til ansvarlig spilling. De har innsett at problemspillere er dårlig reklame for næringen, og har i mange år gjort mange av de samme tiltakene som Norsk Tipping prøver seg på nå. De fleste online casinoer tilbyr i dag sine spillere å sette egendefinerte grenser, sperre spillerkontoen, og de hjelper mer enn gjerne spillere med problemer å kontakte organisasjoner som kan hjelpe.

Norsk Tipping er som sagt veldig stolte av at de nå innfører en øvre tapsgrense på 20,000 kroner i måneden. Dette skal visstnok hindre problemspillere i å spille for mye. Men om en tenker litt over dette innser man raskt at det er et spill for galleriet. For hvor stor del av Norges befolkning har råd til å spille bort 20,000 i måneden? Kun de med best økonomi vil bli hjulpet av denne grensen, og hvor stor del av de med en slik økonomi er problemspillere? Tallet på de som faktisk blir hjulpet av denne grensen er forsvinnende lite, så at Norsk Tipping etter flere tiår med uansvarlighet plutselig har blitt «snille» er rett og slett ren svada. Men det ser selvfølgelig bra ut på papiret, og vil nok gjøre sitt til at spillmonopolet blir opprettholdt en stund til. Og leser man litt mellom linjene så er det det som er hovedmålet til Norsk Tipping, nemlig å beskytte sine inntekter, ikke norske spillere!

Norsk Tipping har nå, som mange andre casinoer, egendefinerte innsatsgrenser. Disse kan du bestemme før du begynner å spille, og de skal hjelpe deg med å ikke overdrive din spilling. Men hvem har ansvaret om systemet svikter og du overskrider grensen uten å bli stoppet av systemet, slik det er ment å virke?

En skulle tro at det er Norsk Tippings ansvar at systemet virker, slik at du som spiller kan føle deg trygg på at du har kontroll når du tross alt har satt grensene på riktig måte. Men tro om igjen. I spillereglenes punkt 6.2, som omtaler ansvarsfraskrivelse kan du lese følgende: Norsk Tipping er heller ikke ansvarlig for spillerens totale tap som overskrider personlige grenser eller grenser satt i punkt 6.1 dersom en feil forårsaker at videre spill ikke stoppes når grensene er overskredet. Så om du mister kontrollen og taper mer enn du ønsker grunnet systemfeil hos Norsk Tipping, ja da legges likevel ansvaret ene og alene på deg. Og du har ingen ting å klage på.

Men skulle du likevel velge å klage skal denne sendes skriftlig til Norsk Tipping. Om Norsk Tipping velger å avvise klagen kan du innen 30 dager fra avslaget sende en klage til Lotteri og Stiftelsestilsynet. Men så var det dette med bukken og havresekken da, for Norsk Tipping står for Lottstifts lønningspose. Så ikke ha for store forhåpninger når du blander inn dem. Du har faktisk større sjanser for å nå fram med en klage mot utenlandske casinoer som reguleres av totalt uavhengige land og aktører.

Lisenser

Ikke spill i casinoer som ikke har en skikkelig lisens!

Norsk Tipping er regulert av Lotteri og Stiftelsestilsynet. På lottstift.no kan du lese at de skal føre kontroll med Norsk Tipping etter gjeldende spilleregler. Men det er ett stort problem med dette tilsynet. For Lotteri og Stiftelsestilsynet er finansiert av Norsk Tipping, noe som åpner for en god del spekulasjoner. Lottstift er både avhengig av Norsk Tippings overskudd, samtidig som de er de eneste som skal regulere dem. Tro det eller ei!

Til sammenligning føres det en mye strengere kontroll med utenlandske aktører. Om en ser på f.eks Betssongruppen så opererer de med et hav av lisenser. På deres sider kan man lese om følgende lisenser på Malta: Betsson har en lisens utstedt av Malta, et medlem av den Europeiske Union. BML Group Ltd. (organisasjonsnummer C34836) er også registrert i Malta og har de følgende lisenser: LGA/CL1/183/2004 (utstedt 30. mars 2011), LGA/CL2/183/2004 (utstedt 17. mars 2009), LGA/CL3/183/2004 (utstedt 17. mars 2009), LGA/CL1/566/2009 (utstedt 9. januar 20110), LGA/CL1/587/2009 (utstedt 9. juli 2009), LGA/CL3/566/2009 (utstedt 9. juli 2009). Disse lisensene har blitt utstedt til Betsson av Malta Gaming Authority (MGA), tidligere kjent som Lotteries and Gaming Authority (LGA) (LN176/2004), og dekker sportstipping, casino, lotterier, bingo, spill, Turkish Poker og Betsson Euro Tables. Betsson Poker eies av BML Group Ltd. og operer på Ongame-nettverket under en nettverkslisens utstedt av Gibraltars regjering. Betsson Euro Tables eies av BML Group Ltd. og opererer på et nettverk eid av Entraction Network Ltd, og handler under en lisens utstedt av MGA. (på denne siden)

I tillegg til dette har Betssongruppen lisens i Estland, England, Italia, Irland, Litauen og Georgia, og de må til enhver tid oppfylle alle krav som disse landene har for å beholde lisensen. Så sammenlignet med Norsk Tipping (som betaler lønningene til de som regulerer dem) er Betssongruppen overlegne når det kommer til lisenser.

Norsk Tipping kan i beste fall sies å operere under en tullelisens. Filmene du ser ovenfor er et godt eksempel på dette. Hadde et spillselskap laget reklame som inneholder barn i et land hvor de har lisens, ville de ha mistet denne på dagen, og mest sannsynlig fått enorme bøter. Men siden Lottstift mottar lønningsposen sin fra Norsk Tipping, så finnes det selvfølgelig et punkt i retningslinjene som fritar NT fra ansvar, det skulle jo bare mangle!!

Verdens dårligste tilbakebetaling til spillere

For seriøse spillere som er opptatt av odds og tilbakebetaling er Norsk Tipping et mareritt. Av alle casinoer som vi kjenner til kommer Norsk Tipping nederst på listen når det kommer til slikt. Og vi kjenner til de aller fleste! Tilbakebetalingen er så dårlig at om Norsk Tipping hadde prøvd å konkurrere på verdensmarkedet, ville de blitt svartelistet hos samtlige seriøse casinoanmeldere verden over. Her skal vi prøve å forklare hvilken enorm forskjell det er på Norsk Tipping og andre aktører.

Om du spiller på sport hos Norsk Tipping vil en gjennomsnittlig tilbakebetaling over tid ligge på ca 80% av innsatsen. Til sammenligning ligger dette tallet på ca 92% hos andre bookmakere.

Om du kjøper et skrapelodd hos en av Norsk Tippings funksjonærer kan du regne med å få tilbake mellom 45% og 65% over tid. Men spiller du i et online casino som f.eks Betsson eller Comeon vil tilbakebetalingen være på rundt 93%. Nå trodde jeg at grunnen til denne forskjellen var fordi Norsk Tipping solgte sine lodd i butikk, noe som er en del dyrere enn å selge på nett. Men det var til jeg så at tilbakebetalingen på skrapelodd i NTs nettcasino er den samme, nemlig 45-65%.

Lotto er ett av de spillene som gir lavest tilbakebetaling hos Norsk Tipping!

Om du spiller lotto, tipping, vikinglotto, joker, keno, eurojackpot eller ekstra er du virkelig ute etter å bli svindlet. På disse spillene er det en tilbakebetaling på 50-55%, noe som ville blitt ansett som rent tyveri av spillerne om det forekom hos andre aktører.

Men det var når jeg sjekket NTs spilleautomater at jeg fikk det største sjokket. Om du spiller i et vanlig online casino med spilleautomater fra produsenter som Microgaming og Net Entertainment vil RTP (return to player) ligge på ca 95-98%. Men leser du Norsk Tippings spilleregler vil du se at landbaserte spilleautomater kan ha så lav RTP som 30%. Dette finner du blant annet i punkt 4.1 i «spilleregler for Belago». Her er samtlige av Norsk Tippings spilleregler! Samtidig står det at maksimal gevinst kun kan være på 1,500 kroner på Multix og 2,500 på Belago, noe som er latterlig lavt når en tenker på at innsatsen kan være 50 kroner. Dette betyr at du skal ha utrolig flaks om du vinner noe av betydning, samtidig som du kan spille bort det månedlige maksimalbeløpet ganske raskt.

Når det kommer til spilleautomatene i Kong Kasino hadde også disse veldig lav RTP tidligere. Men de ble satt opp litt for å prøve å konkurrere med andre online casinoer. Men om en ser nærmere etter i spillereglene for Kong Kasino så finner en følgende informasjon om spilleautomater i punkt 4.1.4 som omtaler gevinst:

Om en spiller på spill med høyere gevinstandel enn 70% så er maksimalgevinst på 5,000 kroner pluss mulighet for jackpot. Og om en spiller på spill med lavere gevinstandel enn 70% så er maksimalgevinst på 100,000 i tillegg til muligheten for å vinne jackpot.

Så RTP ble satt noe opp i Kong Kasino, men samtidig gjorde de det nærmest umulig å vinne stort på disse spillene. Om du derimot spiller på spilleautomater hvor det i utgangspunktet er nærmest umulig å vinne, så lokkes du med sjansen til å vinne mye høyere beløp. Dette er rett og slett et forsøk på å kamuflere at automatene fortsatt, selv etter forandringen, ikke kan konkurrere med noen annen aktør på markedet når det kommer til RTP/gevinstandel. I mine øyne er dette et seriøst forsøk på å gi spillerne inntrykk av at vinnersjansene er mye større enn de i realiteten er.

Noen enkle utregninger du bør tenke på neste gang du spiller:

Husk å alltid spille i det casinoet som gir best odds på dine spill!
 • Om det satses 1 million på sportspill hos NT vil i snitt 800,000 gå tilbake til spillerne som premier. Til sammenligning vil en gjennomsnittlig bookmaker betale tilbake 920,000 kroner. Dette gir en forskjell på 120,000 kroner.
 • Om Norsk Tipping selger skrapelodd for 1 million kroner, enten via kommisjonær eller online, vil mellom 450,000 og 650,000 i snitt bli betalt tilbake i form av premier. Om du kjøper skrapelodd i et online casino vil dette tallet være på rundt 930,000. En forskjell på mellom 280,000 og 480,000 kroner.
 • Om du tipper eller spiller diverse lotto og keno spill hos Norsk Tipping vil det bli betalt tilbake mellom 500,000 og 550,000 kroner pr. 1 million i innsats. Dette tallet er så latterlig lavt at vi ikke behøver å sammenligne det med andre spill.
 • Latterlig lav er også tilbakebetalingen på Norsk Tippings landbaserte spilleautomater. Med tilbakebetaling så lav som 30% tror jeg nesten ikke det finnes spill som er verre. Dette betyr nemlig at pr 1 million kroner som norske spillere setter i innsats så kan tilbakebetalingen være så lav som 300,000. En så lav tilbakebetaling finner du neppe noen andre steder, om du da ikke spiller i mørke kjellerbarer i den 3. verden.
 • Kong Kasinos spilleautomater gjør det litt bedre. Slik jeg forstår informasjonen så må RTP på disse ligge på over 50%, og noen ligger på over 70%. Det betyr at om det blir spilt for 1 million vil mellom 500,000 og 700,000+ gå tilbake til spillerne. Problemet er at det er umulig å vinne stort på spilleautomatene som gir en tilbakebetaling på mer enn 70%. Til sammenligning vil nesten hvilken som helst spilleautomat i et online casino gi 950,000+ kroner tilbake til spillerne for hver million i innsats. I tillegg er det mulig å vinne mye større summer på mange av disse automatene.

Mange alternativer

Norsk Tipping og Lottstift må snart innse at konkurrentene er kommet for å bli. Nordmenn har i dag tilgang til mange av de beste aktørene med bare noen få tastetrykk. Og så lenge Norsk Tipping fortsetter sin uetiske forretningsførsel, samt tilbyr spill som kan sammenlignes med svindel, så kan de ikke forvente annet enn at nordmenn spiller hos andre aktører. For de aller fleste som spiller er smarte oppegående mennesker som forstår at de blir lurt av Norsk Tipping når de ser forskjellen på dem og andre populære casinoer. Om Norsk Tipping fortsetter sin skyggeboksing mot andre aktører istedet for å forandre sin egen butikk vil nok flere spillere finne veien ut på nettet. Vi i Norge-Casino.com har forøvrig valgt å svarteliste Norsk Tipping. Dette kan du lese om her!

Gi oss gjerne din mening om denne saken i kommentarfeltet nedenunder!

8 kommentarer, legg til en kommentar

 1. Lars Ivar
  Lars Ivar
  September 28, 2016
  16:11 pm

  Korrupsjonen lenge leve. Er ikke bare russerne som er flinke til det!

  1. reply to Lars Ivar

   *
   *
   *
 2. Smith
  Smith
  May 15, 2017
  16:28 pm

  Norsk Tipping er rett og slett uspiselige om en sammenligner med andre casinoer. Kjempegod artikkel, bra at noen tør å stå opp og kritisere når spillere blir spyttet på!

  1. reply to Smith

   *
   *
   *
 3. Vålerenga
  Vålerenga
  May 16, 2017
  07:04 am

  I Danmark har de åpnet for at andre casinoer enn de statlige skal få drive med lisens, og der har idretten fått et kjempeløft økonomisk ene og alene på grunn av dette. Skjønner ikke at ikke det samme kan gjøres i Norge når en så stor andel spillere ikke er fornøyd med Norsk Tipping...

  1. reply to Vålerenga

   *
   *
   *
 4. Flaks
  Flaks
  May 19, 2017
  14:20 pm

  Er det virkelig så dårlig tilbakebetaling på flaxlodd?

  1. reply to Flaks

   *
   *
   *
  2. Fisk
   Fisk
   May 27, 2017
   12:40 pm

   @Flaks Flaxlodd er juks og bedrag!!!

   1. reply to Fisk

    *
    *
    *
 5. FORTVILET!!!
  FORTVILET!!!
  July 8, 2018
  11:29 am

  LURERI!!??... HVORDAN VINNES JACKPOTEN?.....
  Spilte en sjelden gang på Kong Kasinos "Gullgraveren" og vant 6 gratisspill på Jackpot-spillet.
  Når det står ett eneste bilde på innerste/selve kjernen av samme blå diamant som pilen min stoppet på, betyr ikke det at jeg har vunnet Jackpoten???...........
  Det som skjedde da pilen stoppet på den identiske blå diamanten, var; at det skjedde ingenting av premievarsling! Jeg ble kastet direkte videre til neste spill, UTEN å få NOEN gevins!:
  «Gratulerer, du har vunnet 3 gratisspill» og neste gratisrunde var klar til start, slik det skjedde etter hver GEVINST-melding i innerste spill. Det skal jo resultere i NOE.

  Svar fra NTs kundeservice:
  "Når det gjelder din henvendelse angående spillet "Gullgraveren", har vi akkurat fått tilbakemelding fra leverandøren vår.
  Etter en gjennomgang av spilltransaksjonene dine, finner de ingen feil ved runden du henvendte deg om. De ser at du har fått en diamant, men dette symbolet har ingen premie. For å vinne 5000 må man få en glinsende diamant.

  Ønsker deg en fortsatt fin kveld,

  Med vennlig hilsen
  ...........
  Norsk Tipping
  Kundeservice"

  OBS! OBS! OBS!
  Pilen stoppet på IDENTISK LIK BLÅ DIAMANT som står i innerste sirkel/kjernen!...................

  KAN noen hjelpe meg???

  1. reply to FORTVILET!!!

   *
   *
   *
  2. Admin - Lasse
   Admin - Lasse
   July 8, 2018
   13:01 pm

   @FORTVILET!!! Hei,
   Jeg skal ta en titt på spillet i løpet av kommende uke. Når det er sagt så er det lite vi kan gjøre da Norsk Tipping er en aktør vi har svartelistet. Men det er ikke juks med utbetalinger Norsk Tipping er kjent for. Vi har svartelistet dem på grunn av deres horrible odds, trakassering av enkeltpersoner som jobber for andre spillselskaper, og ellers mange andre ting som du kan lese mer om i artikkelen ovenfor.

   Men har du noen skjermbilder eller lignende tilgjengelig av det som skjedde?

   1. reply to Admin - Lasse

    *
    *
    *
 6. Ante Valente
  Ante Valente
  June 11, 2019
  08:05 am

  Som tidligere lærer i Kulturskolen, har jeg en anekdote å komme med angående Norsk Tippings aggressive markedsføring overfor barn:

  En av våre elever vant en gang et stipend i regi av Norsk Tipping. Det er vel og bra. Og som seg hør og bør, var det da på sin plass med en liten konsert i anledning utdelingen av stipendet. Problemet var bare at Norsk Tipping insisterte på å ha to svære reklamebannere på hver side av scenen, på en konsert av og for barn og ungdommer.

  Dette reagerte et samlet kollegium på, da vi alle hadde et problem med at vi - som et offentlig organ for barn og unge - skulle markedsføre et spillselskap inn mot våre elever og deres familier. Naturligvis forhørte vi oss da med Norsk Tipping om ikke vi kunne droppe de bannerne, og heller la det bli med at Norsk Tippings representant delte ut prisen, og sa noen ord.

  Meldingen tilbake fra Norsk Tipping var krystallklar: Reklamebannerne skulle opp, hvis ikke ville ikke den aktuelle eleven få motta stipendet. Motvillig gikk vi da med på dette, da vi ikke ønsket å stikke kjepper i hjulene for eleven som hadde vunnet stipendet. Men det forteller en hel del om hvordan Norsk Tipping opererer, og hvorfor de med god grunn burde være svartelistet overalt.

  1. reply to Ante Valente

   *
   *
   *

kommenter

*
*
*