Kontakt oss

Om du har tilbakemeldinger på noe av det du finner på norge-casino.com sine sider, eller hvis vi kan være til hjelp når du skal signere for et nytt casino, eller med andre casino og spillrelaterte spørsmål, kan du alltid kontakte oss på følgende måter:

Send oss en melding på Facebook: www.facebook.com/norgecasino

Kontakt oss på vår Twitter side: twitter.com/NorgeCasino

Kontakt oss på Google+

Kontakt oss på Tumblr

Send oss en epost på: info@norge-casino.com

Du kan også legge igjen en melding i kommentarfeltet nedenunder, så vil vi svare så snart vi har anledning.

Om du jobber med SEO eller med markedsføring så vil vi gjøre en ting klart: Vi vil aldri, under noen omstendigheter hverken kjøpe eller selge linker. Vi deltar heller ikke i noen form for linkbytter eller lignende. De linkene vi får har vi gjort oss fortjent til, og vi gir kun linker om et nettsted gjennom sitt arbeid har fortjent dem.

Om du jobber for et online casino og er interessert i å samarbeide med oss så ta gjerne kontakt, men vi har noen viktige ting du bør tenke på:

 • Vi gir alltid en uavhengig anmeldelse av alle casinoer vi lister på våre sider. Denne anmeldelsen kan ikke under noen omstendigheter bli påvirket av casinoets representanter.
 • Vi er her for spillerne og vil alltid gi en 100% ærlig anmeldelse, forsøk på å påvirke oss til å forbedre en dårlig eller middels anmeldelse vil føre til svartelisting.
 • Vi avgjør hvilken eksponering hvert casino fortjener, forsøk på å påvirke dette blir ignorert.
 • Trusler om å avslutte samarbeid og legge ned vår konto grunnet for lite eksponering/trafikk, vil føre til svartelisting.

Information in English

If you work with SEO or marketing we will make one thing clear: We will, under no circumstances, either buy or sell links. Nor do we participate in link exchange. The links we get we have deserved and we only give links to websites that through hard work have deserved them.

If you work for an online casino and are interested in working with us, please feel free to contact us, but we have some important things you need to consider:

 • We always provide an independent review of all casinos listed on our pages. This review may under no circumstances be affected by the casino's representatives.
 • We are here for the players and will always give a 100% honest review, attempts to influence us to improve a bad or medium review will lead to blacklisting.
 • We decide which exposure each casino deserves, attempts to influence this will be ignored.
 • Threats to terminate collaborations and cancel our account due to low exposure / traffic will result in blacklisting.

40 kommentarer, legg til en kommentar

 1. Angie
  Angie
  July 14, 2020
  16:02 pm

  Hi, we recently launched our casino in Norway too and would be delighted to list it in your site
  my skype is angie.simsolo
  happy to chat,
  Angie Simsolo
  Head of affiliates
  Twin.

  1. reply to Angie

   *
   *
   *
  2. RobertPef
   RobertPef
   August 31, 2020
   06:26 am

   @Angie Hello

   Work out to a whole new level with our P-Knee™ power leg knee joint support! 60% OFF and FREE Worldwide Shipping

   Order here: p-knee.online

   FREE Worldwide Shipping - TODAY ONLY!

   Many Thanks,

   Kontakt oss - norge-casino.com

   1. reply to RobertPef

    *
    *
    *
  3. Login
   Login
   December 24, 2020
   02:58 am

   @Angie Поступило 78 547 p
   Подробнее по ссылке: https://bit.ly/11883?AAAAAnorge-casino.comBBBBB

   1. reply to Login

    *
    *
    *
  4. Login
   Login
   December 27, 2020
   01:02 am

   @Angie Aктивирoвaть счет
   Подробнее по ссылке: https://bit.ly/77311?AAAAAnorge-casino.comBBBBB

   1. reply to Login

    *
    *
    *
  5. Isabellamaf
   Isabellamaf
   August 20, 2023
   21:11 pm

   @Angie Нi!
   Ι've nоticеd that manу guуѕ prefеr regular girlѕ.
   I арplaudе thе men оut thеre whо had the ballѕ tо еnjоу thе lоvе of many women аnd сhоoѕе thе оnе thаt hе knew would be hіs bеst friend during thе bumру аnd сrаzy thing саlled lіfе.
   I wantеd tо bе thаt frіеnd, nоt just а ѕtablе, reliable аnd bоring hоuѕewіfе.
   Ι аm 27 yеarѕ old, Iѕabеllа, from the Czech Rеpublіс, know Εnglіsh language аlѕo.
   Аnуwау, yоu cаn fіnd mу prоfile here: http://cleaniteres.tk/idi-75047/

   1. reply to Isabellamaf

    *
    *
    *
  6. Web3Bjip
   Web3Bjip
   December 25, 2023
   19:18 pm

   @Angie God ettermiddag kjære venner!
   Vi inviterer deg til en lukket distribusjon av gratis tokens
   Arrangementet holdes bak lukkede dører i en begrenset periode på www.btcwinone.pages.dev
   Skynd deg å få din gratis kryptomynt "Get a free BTC"
   Den internasjonale utvekslingen Binance gir deg en kupong for et gratis token - 427313
   Vi ønsker deg lykke Til Med vennlig hilsen Binance

   1. reply to Web3Bjip

    *
    *
    *
  7. Elenatync
   Elenatync
   December 31, 2023
   19:30 pm

   @Angie Нiǃ
   I've notіcеd that many guyѕ prefеr regular girlѕ.
   Ι applaude the mеn out therе whо hаd the bаlls tо еnjoу thе lоvе of manу wоmen аnd сhооse the оnе thаt he knew would bе hіѕ bеst friend durіng thе bumру and сrazy thіng сalled lіfе.
   Ι wantеd tо be thаt frіеnd, not ϳuѕt а ѕtablе, relіable and bоrіng housеwіfе.
   Ι am 28 years оld, Εlena, frоm thе Сzeсh Rеpublіc, know Εngliѕh languаge аlѕo.
   Anуwaу, уоu cаn fіnd mу prоfіlе hеrе: http://olesulmivanla.cf/idl-39247/

   1. reply to Elenatync

    *
    *
    *
  8. Maksjip
   Maksjip
   January 23, 2024
   06:15 am

   @Angie Hallo! Vi er glade for å fortelle deg gode nyheter!
   Vi inviterer deg til en privat cryptocurrency utveksling www.cexasia.pro
   Unike betingelser venter deg for vellykket handel hos oss
   For den første registreringen på børsen vår gir vi deg en unik kampanjekode "pbasia24" fra 100USDT og 30% første innskudd!
   Velkommen og glad budgivning! "Best asia bitchange"

   1. reply to Maksjip

    *
    *
    *
  9. SofiaBit
   SofiaBit
   March 15, 2024
   08:24 am

   @Angie Hі!
   I аррlаud women whо have the соurаge to enjoу the lоve of mаny wоmеn and сhоoѕe thе onе whо will be hеr best friеnd during thе bumpy and crazу thіng cаlled life.
   Ι wanted to bе thаt friеnd, not just the stаblе, relіаble, borіng hоuѕewіfe оf an ordinаrу marriеd cоuplе.
   Ι am 23 yеars old, Sofia, from Dеnmаrk.
   Mу profіle іs hеrе: http://acesse.dev/j5M6x

   1. reply to SofiaBit

    *
    *
    *
  10. Williediorm
   Williediorm
   March 19, 2024
   12:23 pm

   @Angie Услуги медицинского вмешательства у нас

   https://dostoyanie.pro

   1. reply to Williediorm

    *
    *
    *
  11. Jamesvot
   Jamesvot
   April 13, 2024
   07:23 am

   @Angie Проводится медицинское вмешательство. Бесплатно, платно, без согласований родственников.

   https://narkology-161.ru

   1. reply to Jamesvot

    *
    *
    *
  12. Jamesvot
   Jamesvot
   April 13, 2024
   18:44 pm

   @Angie Проводится медицинское вмешательство. Бесплатно, платно, без согласований родственников.

   https://ktm1.ru

   1. reply to Jamesvot

    *
    *
    *
  13. Jamesvot
   Jamesvot
   April 14, 2024
   06:39 am

   @Angie Проводится медицинское вмешательство. Бесплатно, платно, без согласований родственников.

   https://ktm1.ru

   1. reply to Jamesvot

    *
    *
    *
  14. EugeneZek
   EugeneZek
   April 14, 2024
   19:46 pm

   @Angie Лечение мецициной у нас бесплатно. Без документов только тут.

   https://krasnodar.proalkogolizm.ru

   1. reply to EugeneZek

    *
    *
    *
  15. Jamesvot
   Jamesvot
   April 15, 2024
   02:59 am

   @Angie Проводится медицинское вмешательство. Бесплатно, платно, без согласований родственников.

   https://into-clinic.com

   1. reply to Jamesvot

    *
    *
    *
  16. MichaelOnemO
   MichaelOnemO
   May 13, 2024
   15:12 pm

   @Angie [url=https://xn--krken13-9va.at]kraken вход[/url] - kraken tor, kraken market

   1. reply to MichaelOnemO

    *
    *
    *
  17. GregoryTef
   GregoryTef
   May 16, 2024
   17:20 pm

   @Angie you can try this out [url=https://bidencash.bid/]Credit cards[/url]

   1. reply to GregoryTef

    *
    *
    *
  18. AdolphJek
   AdolphJek
   May 16, 2024
   20:59 pm

   @Angie [url=https://www.onioni4.ru]Проверенные сайты Даркнета[/url] - Список Tor сайтов, Народный путеводитель Даркнета

   1. reply to AdolphJek

    *
    *
    *
  19. Antoniodof
   Antoniodof
   May 18, 2024
   12:06 pm

   @Angie
   [url=https://www.onioni4.ru/content/darknet_2023]Даркнет 2024[/url] - Список сайтов Даркнета, Новости Даркнета

   1. reply to Antoniodof

    *
    *
    *
  20. Michaelpub
   Michaelpub
   May 18, 2024
   12:36 pm

   @Angie
   [url=https://www.onioni4.ru/content/tor_saiti_spisok]Список Tor сайтов[/url] - Список сайтов Даркнета, Список сайтов Даркнета

   1. reply to Michaelpub

    *
    *
    *
  21. WilliamImise
   WilliamImise
   May 21, 2024
   00:50 am

   @Angie [url=https://redirect.m3ga.as]m3ga вход[/url] - mega sb даркнет, m3ga gl зеркало

   1. reply to WilliamImise

    *
    *
    *
  22. ArthurStunc
   ArthurStunc
   May 27, 2024
   16:49 pm

   @Angie [url=https://kraken8.onlon.at]kraken9[/url] - кракен даркнет, kraken сайт

   1. reply to ArthurStunc

    *
    *
    *
  23. CraigOntok
   CraigOntok
   May 31, 2024
   00:21 am

   @Angie check my reference [url=https://martianwallet.app]martian wallet[/url]

   1. reply to CraigOntok

    *
    *
    *
  24. BarryMah
   BarryMah
   May 31, 2024
   01:38 am

   @Angie Get the facts [url=https://martianwallet.at]Sui wallet martianwallet[/url]

   1. reply to BarryMah

    *
    *
    *
  25. AmandaRoaguec
   AmandaRoaguec
   June 5, 2024
   22:01 pm

   @Angie Hey darling, want to hang out? - https://u.to/NsOtIA?waigous

   1. reply to AmandaRoaguec

    *
    *
    *
  26. Geraldpeamy
   Geraldpeamy
   June 13, 2024
   21:11 pm

   @Angie [url=https://mounjaro-apteka.ru]препарат оземпик цена[/url] - лираглутид цена сколько, ozempic купить +в россии

   1. reply to Geraldpeamy

    *
    *
    *
  27. Gregorywat
   Gregorywat
   June 13, 2024
   21:12 pm

   @Angie helpful site [url=https://osu.digital]Osu[/url]

   1. reply to Gregorywat

    *
    *
    *
 2. Finn Schmidt
  Finn Schmidt
  February 19, 2021
  15:12 pm

  Hello,

  I'm Finn and I'm contacting you on behalf of Mediastrasse, my SEO agency.
  Would you be interested in a deal of placing an article on your site with a link to one of my clients? If so, how much will you be charging for that?
  The article will be unique and will fit your website's writing style. 
  If you have more sites, please send them over for a bigger deal.

  Thank you,
  Finn

  1. reply to Finn Schmidt

   *
   *
   *
 3. Sandu
  Sandu
  July 28, 2022
  09:12 am

  >>Great Cooperation Deal

  1. reply to Sandu

   *
   *
   *
 4. Sandu
  Sandu
  July 28, 2022
  09:13 am

  >>Great Cooperation Deal

  1. reply to Sandu

   *
   *
   *
 5. Sandu
  Sandu
  July 28, 2022
  09:13 am

  >>Great Cooperation Deal

  1. reply to Sandu

   *
   *
   *
 6. Sandu
  Sandu
  July 28, 2022
  09:13 am

  >>Great Cooperation Deal

  1. reply to Sandu

   *
   *
   *

kommenter

*
*
*