EGBA ber Datatilsynet om å etterforske ulovlig norsk betalingsblokkering!

«The European Gaming and Betting Association» (EGBA) melder på sine nettsider at de har bedt datatilsynet om å etterforske den norske ordningen for blokkeringen av betalinger for seriøse brudd på nordmenns personvern når de foretar elektroniske betalinger. I følge EGBA er den nå etablerte ordningen i strid med norske lover om databeskyttelse, samt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Ordningen, som var ment å hindre at det ble foretatt innbetalinger til online casinoer, har vært gjeldende siden 2010 og forbyr bedrifter å foreta betalinger til gambling nettsteder. Senere viste analyser at denne blokkeringen ikke hadde noen spesiell effekt. Men i mars 2017 ga likevel norske spillmyndigheter ordre til norske banker om å blokkere transaksjoner til 7 identifiserte kontonumre.

I følge EGBA fikk norske spillmyndigheter tilgang til disse kontonumrene ved å bryte personvernloven ovenfor norske statsborgere, inkludert innbyggere som ikke har noen finansiell tilknytning til online gambling tilbydere. Det eneste stedet norske spillmyndigheter kunne tilegnet seg slik informasjon om kontonumre er gjennom det norske valutaregisteret, et register spillmyndigheten i følge norsk lov ikke har noen som helst rettigheter til å gå inn i. For å tilegne seg informasjonen har spillmyndigheten måttet skanne og hentet innloggingsdata for betalings-detaljer som tilhører norske borgere. Og dette er i strid med nordmenns rettigheter slik det er beskrevet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

EGBAs Maarten Haijer uttaler at de mistenker at norske spillmyndigheter har begått lovbrudd som de ber datatilsynet undersøke, samt gjøre passende tiltak mot, om det er nødvendig.

Haijer sier videre at internasjonale lisensierte gambling operatører er påkrevd å følge strenge regler for beskyttelse av data, og at loven krever det samme fra offentlige myndigheter.

kommenter

*
*
*