Ap, Krf, SV og Sp vil sensurere internett!

I dag, 7. mai 2018, kan det bli vedtatt sensur av online casinoer i form av DNS blokkering i Norge. Dette grunnet et forslag fra Arbeiderpartiet, Krf, Sv og Senterpartiet. De fleste, i hvert fall de som ikke spiller, vil ta dette med et likegyldig skuldertrekk og ikke se faren ved et slikt vedtak. Og dette vil nok ikke ha noen som helst virkning med tanke på å hindre normenn i å spille. Alle som vil spille kan likevel omgå blokkeringen med å laste ned VPN, benytte nettleser med innebygd VPN eller enkle koder skrevet inn i google, koder som viser alle bakdører inn til spillselskapene.

Men selv om de nevnte partiers forsøk på å blokkere spillselkaper mest sannsynlig ikke vil ha noen spesiell virkning, så er dette likevel en trist dag. Ikke for spillselskapene eller spillerne, som med enkle grep kan fortsette sin virksomhet som vanlig. Nei, dette er en trist dag for Norge og den norske befolkningen. For sensur av internett og andre medier er noe man ikke skal ta så lett på.

Sensur er i denne sammenhengen et virkemiddel for å få et helt folk til å gjøre som enkelte politiske partier vil, da også i samarbeid med Lotteritilsynet og Norsk Tipping. I Norge er det nå flere hundre tusen spillere som velger å spille hos utenlandske selskaper. Dette fordi disse har et mye bedre tilbud enn Norsk Tipping. Men nå skal man ved hjelp av sensur altså forsøke å jage disse ulydige individer inn på «rett spor».

Så kan man spørre seg: Er sensurering av medier noe vi vil at Norge skal begi seg inn på? Skal vi tolke det dit hen at hvis ikke Arbeiderpartiet, KRF, SV og Senterpartiet liker noe, så skal heller ikke resten av befokningen ha rett til å like det?. Hva blir det neste?

Sensur er noe som begynner i det små, men som lett kan utvikle seg til noe større og farligere. Tradisjonelt er dette noe som foregår i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. I disse land, som Kina og Nord Korea, og også i stor grad Russland, er alle medier sterkt sensurert. Der er det landets ledere som bestemmer hvilken informasjon folket skal ha tilgang til. Og internett blir overvåket for å følge med på, og eventuelt få «tatt ut», de som i et modig øyeblikk våger å tilegne seg informasjon, eller som benytter seg av «umoralske» tjenester, som lederne ikke liker.

Men slik overvåkning vil det vel ikke bli i Norge tenker kanskje noen...?

I samme forslag, som i dag blir vedtatt, heter det at de vil gi Lotteritilsynet tilgang til å hente inn opplysninger om transaksjoner til utenlandske spillselskaper og betalingslevrandører. Dette betyr at de vil være i sin fulle rett til å finne ut hvordan du og jeg velger å bruke våre egne penger. Først skal de nekte deg tilgang til tjenester de ikke liker ved hjelp av sensur, og om du velger å likevel benytte deg av slike tjenester, ja, da skal du overvåkes, selv om det ikke eksisterer et forbud mot å spille på nett.

At Arbeiderpartiet, Sv, Krf og Senterpartiet mener at dette er et virkemiddel som hører hjemme i et demokrati bør være oppsiktsvekkende for de fleste, enten de spiller online casino eller ikke. For hvor går grensen for hva som kan sensureres i fremtiden? Hvor er garantien for at ikke aviser, tv, og andre medier ikke blir sensurert av politiske partier med sterke meninger og makt på Stortinget?

Norge har tradisjonelt vært et land som ivaretar ytringfrihet og pressefrihet, og sensur er noe vi nødig bruker. Men om dagens vedtak kommer til virke er det et skritt i feil retning og kan medføre skader det blir vankselig å reparere.

kommenter

*
*
*